Poka-Yoke

 

Poka-Yoke; çalışanın dikkatsizliği, yanlış anlama, konsantrasyon eksikliği, standartların eksikliği, iş tariflerinin veya standart operasyon formlarının hatalı oluşu, tecrübesizlik vb. insan faktöründen kaynaklanan durumlara karşı çeşitli, hata yapmayı önleyici ve yardımcı araç ve stratejileri kullanarak fakat daha fazla kontrol elemanına gerek duymadan, sıfır hatalı üretime ulaşmayı amaçlayan bir tekniktir. Bu amaçla kullanılan tezgaha ilave mekanizmaların eklenmesine ve/veya ürün üzerinde dizayn değişikliğine gidebilir.