Değer Akış Haritalama (VSM)

 

VSM (Value Stream Mapping) Türkçesiyle Değer Akış Haritalaması Yalın Üretim tekniklerinden başlangıçta uygulanan ve değer akışındaki israfları teknik olarak görmemizi sağlayan bri metodolojidir. Sadece kağıt, kurşun kalem ve silgi ile Yalın yolculuğa birlikte çıkmayı hedeflediğiniz çalışanlarınızın arzusu ve akıl gücüyle oluşturabileceğiniz VSM-Değer Akış Haritalaması; Yalın yolculukta ilerlerken tıpkı hazineye giden harita gibi organizasyonu israflardan arındırarak "Gerçek Değere" ulaşmamız sağlayacak bir araçtır. Mevcut Durum ve Gelecek Durum için hazırlananacak olan Değer Akış Haritası; sürekli iyileştirme kavramına paralel olarak tekrar tekrar hazırlanabilmekte ve her defasında daha üstün bir değere giden yolumuzu tarif etmeye yaramaktadır. Siz değerli müşterilerimizle Yalın Yolculuğa birlikte çıkarken kullanacağımız önemli bir tekniktir.